De schildklier

Welkom op de homepagina van www.schildklierkliniek.be. Moderne informatiekanalen en communicatiemiddelen zijn er om vlot beschikbare informatie te verstrekken aan patiënten en artsen en om snel contacten te leggen, ook tussen patiënten en artsen.

ingangSZH1.JPG

Deze website van de schildklierkliniek in de Campus SALVATOR van het vzw Jessa Ziekenhuis te Hasselt, is bedoeld als informatiebron voor patiënten met schildklierproblemen. Sinds 1986 worden hier deze patiënten onderzocht en behandeld. Diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen berusten op een multidisciplinaire benadering waar endocrinoloog, nucleair geneeskundige, klinisch bioloog, halschirurg en patholoog een belangrijke schakel vertegenwoordigen. Al de modaliteiten voor diagnose en behandeling van schildklierlijden zijn in onze kliniek en in ons ziekenhuis aanwezig. De volledige integratie van de specialismen endocrinologie en nucleaire geneeskunde laat een quasi onmiddellijke diagnose en een snelle behandeling toe.
U vindt verder informatie over de schildklieraandoeningen en behandelingen en tevens over de technische onderzoeken die aangewend worden in de schildklierdiagnostiek.

Wie al in behandeling is vindt er informatie over geneesmiddelen, en ook specifieke richtlijnen en voorzorgsmaatregelen bij bepaalde onderzoeken en behandelingen, ondermeer bij behandeling met radiojodium, zowel voor goedaardige als kwaadaardige schildklier problemen.

Indien U bij Uzelf een schildklierprobleem zou vermoeden, raden wij U aan met uw huisarts (met uw globaal medisch dossier) contact op te nemen. Hij of zij is het best geplaatst om dit te bevestigen en U eventueel door te sturen naar de schildklierkliniek. Het resultaat van het onderzoek met therapeutisch voorstel ontvangt hij binnen drie werkdagen, of sneller indien hij over elektronische post beschikt.

Mogelijkheid om afspraken te maken of met schildklierkliniek.be in contact te komen vindt U op de Informatie en Contactpagina.